Hår-analyse kan få nøglerolle i fremtidig fysisk whiplash diagnose

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×

I mange år er whiplash-diagnosen blevet stillet ved hjælp af et selvrapporteret dårligt velbefindende efter traumet og med psykosociale vurderinger. Der har ikke været objektive mål for de biologiske mekanismer bag sygdomen og lignende mildere hovedtraumer som helt har manglet forskernes bevågenhed. Men nu er der ved at ske noget !.

Et lovende nyt engelsk-canadisk forsknings-initiativ er beskrevet i det internationale forsknings-tidsskrift ”Pain Research & Treatment” i 2013. Det er et lille ,men succesfuldt forsøg på at finde nye biomarkører for whiplash. Altså opfinde en måde, hvorpå lægen fremover kan tage en  prøve fra  patienten. Der tale om en hårprøve, som ved laboratorieanalyse kan give et klart svar, om hvorvidt, der er tale om whiplash-relateret sygdomstilstand.

Det nye engelsk-canadiske forsøg viser, at efter et whiplash eller lignende traume ændres sammensætningen af et menneskes hår med hensyn til indlejring af stresshormonet kortisol. Da hår vokser ret præcist 1 cm om måneden, kan man sammenligne hårets sammensætning før og efter ulykken. Er der gået tre måneder, vil de nyeste 3 cm hår have en anden forekomst af stoffet kortisol, end et hår, som voksede ud inden ulykken.

Så gem håret som dokumentation, især hvis du noget tilbage fra før ulykken – og husk at markere længde ved ulykkestidspunkt på håret !!! Det kan en dag gå hen og blive et bevis for en reel fysisk sygdom.

Udover at bidrage til en mere sikker diagnose, har metoden den fordel, at man også kan udelukke, at det kunne være ”stress INDEN ulykken”, der nu er skyld i uarbejdsdygtigheden. Det er noget mange mennesker har savnet, især når der skal søges erstatninger hos forsikringsselskaberne.

Forsøget er lille, men meget lovende. Forskningen skal jo starte et sted.

Del gerne på Facebook/TWITTER (via knapperne nedenfor), og ”Like os” gerne på FACEBOOK.

Komitéen World WHIPCON arbejder for forskning og international vidensdeling blandt forskere indenfor whiplash og gentagne mindre hjernerystelser. Støt os økonomisk til at lave et ”vidensdelings site for forskerne”. Betalingsinfo på bloggen whipcon.dk. Her finder du også andre gode forskningsnyheder.

Kilde: (original litteratur, PubMed, full publication): ”Hair-normalized cortisol Waking Respons as novel biomarker ….following Acute Trauma…by Walton et al 2013”

NOTE til læger/fagfolk: Forsøget bygger oven på resultater af en række andre forsøg, som har demonstreret hypothalmic-pituetary-adrenal (HPA) axis dysfunktion i patienter med muskoskeletale smerteproblemer i kronisk whiplash. Referencer hertil fremgår ligeledes af linket ovenfor.

Leave a Reply